Орієнтовний план на 2018 рік

Опубліковано 04 березня 2019 року, 12:39

Затерджено Наказом Мінагрополітики від 11 січня 2018 року № 15

з/п

Питання або проект нормативно-правового акта

Захід, що проводитиметься в рамках консультацій з громадськістю

Строк проведення консультацій

Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, що буде прийняте за результатами консультацій

Контактні дані особи/підрозділу, відповідальної(ого) за проведення консультацій (телефон, e-mail)

1.    
Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів
 
Обговорення з Громадською радою при Мінагрополітики

І квартал

Малі сільськогосподарські товаровиробники
Ахіджанов Баграт Рафікович
(044) 279-63-90
bagrat.ahidzanov@minagro.gov.ua
2.    
Проект Закону України «Про державну підтримку сільськогосподарського страхування»
Робочі зустрічі з представниками Ліги страхових організацій України щодо обговорення основних положень законопроекту
 

ІІ квартал

Сільськогосподарські товаровиробники, страхові компанії
Ахіджанов Баграт Рафікович
(044) 279-63-90
bagrat.ahidzanov@minagro.gov.ua
3.    
Створення Фонду гарантування кредитів (позик) АПК
Робочі зустрічі з представниками Незалежної асоціації банків України щодо доцільності створення Фонду гарантування кредитів (позик) АПК
 

ІІ квартал

Суб’єкти господарювання АПК
Ахіджанов Баграт Рафікович
(044) 279-63-90
bagrat.ahidzanov@minagro.gov.ua
4.    
Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»
Обговорення з Громадською радою при Мінагрополітики параметрів Державного бюджету України на
2019 рік у частині підтримки розвитку АПК

ІІІ–IV квартал

Суб’єкти господарювання АПК
Ахіджанов Баграт Рафікович
(044) 279-63-90
bagrat.ahidzanov@minagro.gov.ua
5.    
Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки розвитку фермерських господарств»
Оприлюднення проекту акта на офіційному
веб-сайті Мінагрополітики

І квартал

 

Фермерські господарства, у тому числі сімейні, особисті селянські господарства, сільськогосподарські кооперативи
 
Павленко Світлана Леонідівна
(044) 278-56-10
svitlana.pavlenko@minagro.gov.ua;
Короткевич Діана Володимирівна
(044) 278-56-10
diana.korotkevych@minagro.gov.ua
6.    
Удосконалення правових умов функціонування сільськогосподарської кооперації
Робочі зустрічі, круглі столи з обговорення змін та доповнень до нормативно-правової бази з питань сільськогосподарської кооперації

щоквартально

 

Фермерські та особисті селянські господарства, сільськогосподарські кооперативи
 
 
Павленко Світлана Леонідівна
(044) 278-56-10
svitlana.pavlenko@minagro.gov.ua;
Присяжнюк Наталія Анатоліївна
(044) 278-70-64
Natalia.prysiazhniuk@minagro.gov.ua
7.    
Розробка пропозицій стосовно внесення змін до Закону України «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність» та приведення у відповідність нормативно-правових (підзаконних) актів
Засідання робочої групи, оприлюднення проекту рішення на веб-сайті Мінагроплітики

І–IІ квартал

Сільгосптоварови-
робники,  сільськогосподарські дорадчі служби
Ставнича Людмила Анатоліївна
(044) 279-67-47
liudmila.stavnicha@minagro.gov.ua;
Вітвіцька Ольга Іванівна
(044) 278-70-64
olha.vitvitska@minagro.gov.ua
 
8.    
Розроблення пропозицій щодо нормативного забезпечення комплексного розвитку сільських територій
 
Засідання круглих столів, робочої групи, оприлюднення проекту рішення на веб-сайті Мінагроплітики
 

І–IІ квартал

Сільські територіальні громади, сільгосптоваро-виробники
Ставнича Людмила Анатоліївна
(044) 279-67-47
liudmila.stavnicha@minagro.gov.ua
 
9.    
Напрацювання пропозицій, спрямованих на імплементацію положень, передбачених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС
Робочі зустрічі, круглі столи, оприлюднення проекту рішення на
веб-сайті Мінагроплітики
 

ІІІ–IV квартал

Сільські територіальні громади; сільгосптоваро-виробники
Ставнича Людмила Анатоліївна
(044) 279-67-47
liudmila.stavnicha@minagro.gov.ua
 
 
10.
Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства» (щодо державної підтримки галузі козівництва)
Оприлюднення проекту постанови шляхом його розміщення в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Мінагрополітики

ІІІ квартал

Суб’єкти господарювання в галузі козівництва
Сагановська Ірина Володимирівна
(044) 288-01-01
irina.saganovska@minagro.gov.ua
11.
Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Державна підтримка галузі тваринництва»
Оприлюднення проекту постанови шляхом його розміщення в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Мінагрополітики

І квартал

Сільськогосподарські товаровиробники, юридичні та фізичні особи
Курзакова Тетяна Анатоліївна
(044) 279-67-38 tetyana.kurzakova@minagro.gov.ua
12.  
Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної цільової програми селекції у тваринництві на період до 2025 року»
Розгляд на засіданні робочої групи

І квартал

Сільськогосподарські товаровиробники, юридичні та фізичні особи
Романова Ольга Володимирівна
(044) 279-85-12 olga.romanova@minagro.gov.ua
13.  
Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Стратегії розвитку галузі тваринництва на період до 2030 року»
Розгляд на засіданні робочої групи

І квартал

Сільськогосподарські товаровиробники, юридичні та фізичні особи
Пищолка Володимир Андрійович (044) 226-29-97 volodymyr.pischolca@minagro.gov.ua
14.  
Проект наказу Мінагрополітики «Про затвердження Інструкції з бонітування кіз молочних порід, Інструкції з ведення племінного обліку в молочному козівництві та зразків форм племінного обліку та внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики України від
16 липня 2003 року № 242»
Оприлюднення проекту наказу шляхом його розміщення в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Мінагрополітики

II квартал

Сільськогосподарські товаровиробники, юридичні та фізичні особи
Романова Ольга Володимирівна
(044) 279-85-12 olga.romanova@minagro.gov.ua
15.  
Проект наказу Мінагрополітики «Про затвердження Інструкції з бонітування птиці, Інструкції з ведення племінного обліку в птахівництві та зразків форм племінного обліку»
Оприлюднення проекту наказу шляхом його розміщення в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Мінагрополітики

II квартал

Сільськогосподарські товаровиробники, юридичні та фізичні особи
Романова Ольга Володимирівна
(044) 279-85-12 olga.romanova@minagro.gov.ua
16.  
Проект наказу Мінагрополітики «Про внесення змін до деяких наказів, що стосуються племінної справи у тваринництві»
Оприлюднення проекту наказу шляхом його розміщення в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Мінагрополітики

IV квартал

Сільськогосподарські товаровиробники, юридичні та фізичні особи
Романова Ольга Володимирівна
(044) 279-85-12 olga.romanova@minagro.gov.ua
17.  
Проект наказу Мінагрополітики «Про затвердження вимог благополуччя при використанні тварин у сільському господарстві»
Розгляд на засіданні робочої групи із залученням асоціації виробників

І квартал

Сільськогосподарські товаровиробники, юридичні та фізичні особи
Пищолка Володимир Андрійович (044) 226-29-97 volodymyr.pischolca@minagro.gov.ua
18.  
Проект постанови КМУ
«Про внесення змін
в Технічний регламент, затверджений постановою
Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р.
№ 1367»
Робочі зустрічі з виробниками та експортерами сільськогосподарської та лісогосподарської техніки

І–IV квартал

Споживачі сільськогосподарської та лісогосподарської техніки
Лозовицький Олександр Сергійович
(044) 279-80-49
oleksandr.lozovitskiy@minagro.gov.ua
19.  
Проект постанови КМУ «Про затвердження Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських транспортних засобів»
Робочі зустрічі з виробниками та експортерами сільськогосподарської та лісогосподарської техніки

І–IV квартал

Споживачі сільськогосподарської та лісогосподарської техніки
Лозовицький Олександр Сергійович
(044) 279-80-49
oleksandr.lozovitskiy@minagro.gov.ua
20.  
Внесення змін до національних стандартів на основні сільськогосподарські культури (пшениця, ячмінь, кукурудза, соя, ріпак)
Зустрічі з представниками виробників, експортерів зернової продукції та представниками борошномельної галузі в рамках засідань ТК 170 «Зернові культури та продукти їх переробки»

І–IV квартал

Виробники та експортери зернової продукції та переробної галузі
Лозовицький Олександр Сергійович
(044) 279-80-49
oleksandr.lozovitskiy@minagro.gov.ua
21.  
Проект наказу Мінагрополітики «Про затвердження Вимог до фруктових соків та деяких подібних продуктів»
Робочі зустрічі з виробниками та експортерами сокової продукції, консультації в рамках засідань ТК 154 «Соки та соковмісні продукти»

І–IV квартал

Споживачі, виробники та експортери сокової продукції
Лозовицький Олександр Сергійович
(044) 279-80-49
oleksandr.lozovitskiy@minagro.gov.ua
22.  
Проект наказу Мінагрополітики «Про затвердження Вимог до екстрактів кави та цикорію»
Робочі зустрічі з виробниками та експортерами продукції, консультації в рамках засідань ТК 152 «Продукція кондитерська та харчоконцентратна»

І–IV квартал

Споживачі, виробники та експортери продукції
Лозовицький Олександр Сергійович
(044) 279-80-49
oleksandr.lozovitskiy@minagro.gov.ua
23.  
Проект наказу Мінагрополітики «Щодо вимог до оливкової олії»
Робочі зустрічі з виробниками та експортерами продукції, консультації в рамках засідань ТК 86 «Олія, жири та продукти їх переробки»

І–IV квартал

Споживачі, виробники та експортери продукції
Лозовицький Олександр Сергійович
(044) 279-80-49
oleksandr.lozovitskiy@minagro.gov.ua
24.  
Проект наказу Мінагрополітики «Щодо вимог до меду»
Консультації з виробниками та експортерами меду в рамках засідань робочої групи

І–IV квартал

Споживачі, виробники та експортери меду
Лозовицький Олександр Сергійович
(044) 279-80-49
oleksandr.lozovitskiy@minagro.gov.ua


Начальник відділу інформаційної політики

та зв’язків з громадськістю                                                                                                          О. Солоха


Додаток

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux