Протокол установчих зборів з формування Громадської ради від 9 грудня 2021 року

Опубліковано 14 грудня 2021 року, 14:54

ПРОТОКОЛ

Установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства для формування нового складу 

Громадської ради при Міністерстві аграрної політики та продовольства України

 

Дата та час проведення: 09 грудня 2021 року, 16.00

Місце проведення: м. Київ, вул. Хрещатик, 24, к 408.ПОРЯДОК ДЕННИЙ:


1. Вступне слово – Роман Лещенко, Міністр аграрної політики та продовольства України. 

2. Відкриття установчих зборів уповноваженим представником Ініціативної групи. Затвердження Порядку денного установчих зборів.

Доповідач: Пугачов М. І., голова ініціативної групи з формування нового складу громадської ради при Мінагрополітики.

3. Звіт Ініціативної групи про проведену роботу щодо підготовки установчих зборів з формування нового складу Громадської ради при Мінагрополітики. Про звернення відсутніх з поважних причин кандидатів. Доповідач Пугачов М. І.

4. Обрання відкритим голосуванням з числа кандидатів до складу громадської ради лічильної комісії установчих зборів.  

Доповідач: Пугачов М. І.

5. Обрання голови та секретаря установчих зборів.

Доповідач: Пугачов М. І.

6. Проведення        виборів кандидатів у члени Громадської ради при Міністерстві аграрної політики та продовольства України на наступні два роки шляхом рейтингового голосування в межах затвердженого її кількісного складу (35 осіб).

Доповідач: голова установчих зборів.

7. Підрахунок лічильною комісією голосів з обрання членів Громадської ради.

8. Оголошення підсумків голосування щодо обрання нового складу Громадської ради при Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

Доповідач: голова лічильної комісії.

9. Закриття зборів, заключне слово голови установчих зборів.


 

ПРИСУТНІ:

Представники інститутів громадянського суспільства (далі – ІГС), внесені до Списку кандидатів до складу Громадської ради при Міністерстві аграрної політики та продовольства України, які прибули на установчі збори та успішно пройшли процедуру реєстрації, члени ініціативної групи з підготовки установчих зборів, представники Міністерства аграрної політики та продовольства України (Список реєстрації додається).

1. СЛУХАЛИ: Вступне слово Міністра аграрної політики та продовольства України Лещенка Р.М.

ВИСТУПИВ:

Лещенко Р. М., привітав учасників зборів, наголосив на максимальній відкритості Міністерства аграрної політики та продовольства України до співпраці із громадськістю, підкреслив важливу роль Громадської ради в формуванні державної політики та побажав плідної співпраці і конструктивного діалогу в подальшій роботі.

2. СЛУХАЛИ: Відкриття установчих зборів уповноваженим представником Ініціативної групи. Затвердження Порядку денного установчих зборів.

ВИСТУПИВ:

Пугачов М. І., голова, уповноважений представник ініціативної групи на відкриття установчих зборів, який запропонував вважати Установчі збори такими, що розпочались, та затвердити Порядок денний установчих зборів з формування нового складу Громадської ради при Міністерстві аграрної політики та продовольства України в запропонованій редакції.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Порядок денний установчих зборів з формування нового складу Громадської ради при Міністерстві аграрної політики та продовольства України 09 грудня 2021 року в запропонованій редакції.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – «ОДНОГОЛОСНО», ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

3. СЛУХАЛИ: Звіт голови Ініціативної групи про проведену роботу щодо підготовки установчих зборів з формування нового складу Громадської ради при Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

ВИСТУПИВ:

Пугачов М. І., голова ініціативної групи, який звітував перед присутніми про результати роботи Ініціативної групи з підготовки установчих зборів та поінформував: про склад ініціативної групи, кількість проведених засідань, етапи роботи ініціативної групи, перелік документів, що були розроблені та затверджені ініціативною групою, а також про результати розгляду документів та відбір кандидатів допущених до участі в установчих зборах для формування складу Громадської ради при Міністерстві аграрної політики та продовольства України, а також тих представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

Підсумовуючи зазначив, що всього на розгляд до ініціативної групи надійшло 42 заяви із документами від інститутів громадянського суспільства. Членами ініціативної групи було проведено 4 засідання, протоколи яких висвітлені на офіційному вебсайті Міністерства аграрної політики та продовольства України. Пакети документів, поданих ІГС для участі їхніх представників в установчих зборах з метою формування Громадської ради, перевірені ініціативною групою на предмет їх відповідності вимогам, встановленим Типовим положенням про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 (далі – Типове положення). За результатами перевірки складено відповідні переліки ІГС: 38 кандидатів допущені до участі в установчих зборах та рейтинговому голосуванні, листи про уточнення інформації були надіслані 3 ІГС, 4 ІГС не допущено до рейтингового голосування.

ВИРІШИЛИ:

Звіт Ініціативної групи про проведену роботу щодо підготовки установчих зборів з формування нового складу Громадської ради при Міністерстві аграрної політики та продовольства України взяти до уваги.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – «ОДНОГОЛОСНО», ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

3. ВИСТУПИВ:

Пугачов І. М. повідомив, що до  Ініціативної групи надійшли звернення від трьох кандидатів (Капшук С.П., Кучеренко В.М., Максименко М.І.), які за станом здоров’я не можуть долучитись до установчих зборів, із проханням дозволити їм, взяти участь в установчих зборах онлайн, залишити їх у списку кандидатів до Громадської ради і надати можливість проголосувати.

Кандидат Коваль П. В. зауважив, що під час засідання Ініціативної групи задавалося питання про збільшення кількісного складу громадської ради до кількості поданих заяв, але це суперечило Типовому положенню. Разом з тим можливість онлайн участі в Установчих зборах не передбачена тим же Типовим положенням.

Пугачов І.М. підкреслив, що затвердження складу громадської ради – це повноваження Мінагрополітики, і Департамент правового забезпечення не погодив би проект наказу, у якому кількість членів громадської ради суперечить законодавству. Разом з тим, від онлайн участі  трьох учасників, які фізично не можуть взяти участь,  кількісний склад не зміниться.

Кандидат Кухарчук І.І. запропонувала включити до списку кандидатів та надати можливість проголосувати тим, хто не зміг прийти на установчі збори за станом здоров’я. Зауважила, що від 2019 року весь світ вже перейшов до онлайн формату в багатьох сферах, де це раніше було не прийнятно.

Кандидат Соколов М.Ю. уточнив, чи маємо технічну можливість підключити онлайн кандидатів у випадку позитивного рішення.

Кандидат Дідух М.М. звернула увагу присутніх, що три кандидати, про яких йдеться, єдині представники серед кандидатів у своїх галузях (олійно–жирова,  виноробна та правова) учасники установчих зборів. Тому, якщо не включити їх до списку, то громадська рада втратить ці представництва. Висловила пропозицію включити до списку кандидатів та надати можливість проголосувати цим учасникам.

ВИРІШИЛИ: включити в список рейтингового голосування кандидатів, які за станом здоров’я не змогли бути присутніми.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 18, ПРОТИ – 3, УТРИМАЛИСЬ – 11, (2 не голосували).   

ВИРІШИЛИ: дозволити кандидатам, які за станом здоров’я не змогли бути присутніми,  проголосувати онлайн в режимі ZOOM конференції.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 19, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 13, (2 не голосували).   

4. СЛУХАЛИ: Обрання відкритим голосуванням з числа кандидатів до складу громадської ради лічильної комісії установчих зборів.

ВИСТУПИЛИ:

Пугачов М. І., голова ініціативної групи, запропонував кількісний склад лічильної комісії 3 особи.

ВИРІШИЛИ: затвердити кількісний склад лічильної комісії 3 особи.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – «ОДНОГОЛОСНО», ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.   

ВИСТУПИЛИ:

Пугачов М. І., голова ініціативної групи запропонував кандидатам висувати свої кандидатури до складу лічильної комісії. Надійшли пропозиції: Устименко О. В., Самосуд С. В., Корінець Р. Я., Кухарчук І. І., Нестеров О. Г. Корінець Р. Я зняв свою кандидатуру.

ВИРІШИЛИ: провести рейтингове голосування за кандидатури до складу лічильної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ: Устименко О. В. – 23, Самосуд С. В. – 21, Кухарчук І. І. –28, Нестеров О. Г. – 19.

Кандидат Соколов М. Ю. запропонував збільшити кількісний склад лічильної комісії.

Кандидат Клеванський В. Г. наполіг, що вже визначилися з кількісним складом.

Кандидат Коваль П. В. зауважив, що має бути обов’язково непарна кількість.

ВИРІШИЛИ: збільшити кількісний склад лічильної комісії до 5 осіб.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 19, ПРОТИ – 6, УТРИМАЛИСЬ – 7 (1 не голосував).   

ВИРІШИЛИ: підтримати кандидатуру Григоренко С. В. до складу лічильної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 21, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 6 (7 не голосували).  

5. СЛУХАЛИ: Обрання  секретаря установчих зборів.

ВИСТУПИЛИ:

Пугачов М. І., голова ініціативної групи, запропонував обрати секретарем установчих зборів Бутківську М.М.

ВИРІШИЛИ: обрати Бутківську М.М. секретарем установчих зборів.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – «ОДНОГОЛОСНО», ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.   

5. СЛУХАЛИ: Обрання  голови установчих зборів.

ВИСТУПИЛИ:

Пугачов М. І., голова ініціативної групи, запропонував учасникам подавати кандидатури на голову установчих зборів.

Від учасників надійшли пропозиції щодо кандидатур Дідух М. М., Корінця Р. Я., Клеванського В. Г.

Корінець Р. Я. зняв свою кандидатуру.

ВИРІШИЛИ: провести рейтингове голосування.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 17, ПРОТИ – 5, УТРИМАЛИСЬ – 12.

Щодо кандидатури Дідух М. М.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 14

Щодо кандидатури Клеванського В. Г.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 14

Кандидат Коваль П. В. запропонував внести іншу кандидатуру, оскільки жодна із запропонованих не набрала більшості голосів. Від учасників надійшла пропозиція щодо кандидатури Новікова Г. В.

ВИРІШИЛИ: Обрати головою установчих зборів Новікова Г. В.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 29.

6. СЛУХАЛИ: Проведення   виборів кандидатів у члени Громадської ради при Міністерстві аграрної політики та продовольства України на наступні два роки шляхом рейтингового голосування в межах затвердженого її кількісного складу (35 осіб)

ВИРІШИЛИ: Затвердити бюлетень, включивши до списку 37 кандидатів.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 28, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 2, не голосували – 4

Головуючий Новіков Г. В. поінформував присутніх щодо процедури проведення рейтингового голосування, засоби проставляння відповідних позначок у бюлетенях, надав роз'яснення щодо визначення бюлетенів дійсними, або не дійсними; зазначив про ймовірність виникнення питання щодо повторного голосування та надав пропозиції для вирішення такої ситуації: якщо за даними підрахунку голосів два або більше кандидатів набрали однакову кількість голосів, що не дає можливості визначити, хто з них має стати членом Громадської ради, установчі збори можуть провести повторне відкрите голосування по кожній з вказаних кандидатур шляхом підняття руки.

Оголосив про початок голосування та наголосив на тому, що кількість відміток у бюлетені має відповідати кількісному складу громадської ради – 35. Кандидати, які допущені до онлайн голосування передадуть заповнені ними бюлетені до лічильної комісії для врахування. Запропонував перейти  до процедури голосування

ВИРІШИЛИ: провести рейтингове голосування складу громадської ради при Мінагрополітики.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 28, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 2, не голосували – 4

7. СЛУХАЛИ: Підрахунок    лічильною комісією голосів з обрання членів Громадської ради.

Голову лічильної комісії Самосуд С.В., яка повідомила про те, що всім присутнім учасникам роздані бюлетені (34), надіслано в електронному форматі (3) інші в присутності членів комісії знищені (6).

8. СЛУХАЛИ: Оголошення підсумків голосування щодо обрання нового складу Громадської ради при Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

Голову лічильної комісії Самосуд С.В., яка оголосила результати рейтингового голосування та персональний склад Громадської ради при Мінагрополітики:


№ з/п

ПІБ кандидата

Кількість голосів

1

АМОСОВ Михайло Ігорович

35

2

БАРТКОВСЬКИЙ Ігор Ілліч

35

3

БРАНОВИЦЬКИЙ Віктор Володимирович

35

 

ГАДЗ Петро Іванович

Не з’явився

4

ГОНЧАРЕНКО Віктор Григорович

36

5

ГОРБАЧЬОВ Микола Олексійович

35

6

ГРИГОРЕНКО Сюзана Вікторівна

36

7

ДІДУХ Марія Миколаївна

24

8

ЖУК Валерій Миколайович

36

9

КАПШУК Степан Павлович

36

10

КАРПЕНКО Зінаїда Юхимівна

36

 

КЛЕВАНСЬКИЙ Василь Григорович

23 (не ввійшов до ГР)

11

КОВАЛЬ Павло Васильович

36

12

КОРІНЕЦЬ Роман Ярославович

36

13

КРОШКА Дмитро Григорович

35

14

КУХАРЧУК Інна Іванівна

36

15

КУХТІНА Ірина Олександрівна

36

16

КУЧЕРЕНКО Володимир Михайлович

36

17

МАКСИМЕНКО Максим Ігоревич

35

18

НАГАЙЦЕВА Тамара Михайлівна

36

19

НЕЛІПА Андрій Володимирович

36

20

 НЕСТЕРОВ  Олег     Геннадійович

33

21

НОВІКОВ Геннадій Володимирович

36

22

ПІДБЕРЕЗНЯК Тамара Василівна

36

23


ПОЛІЩУК Василь Григорович

29

24

ПУГАЧОВ Микола Іванович

36

25

РИБЧИНСЬКИЙ Родіон Станіславович

36

26

САМОСУД Світлана Василівна

31

 

СОКОЛОВ Михайло Юрійович

21 (не ввійшов до ГР)

27

СТАЦЕНКО Денис Борисович

36

28

СТРІХОВСЬКИЙ Дмитро Миколайович

34

29

ТАРАНЕНКО Олександр Миколайович

35

30

УСТИМЕНКО Оксана Василівна

34

31

ФАРЕНЮК Діана Володимирівна

36

32

ФЕДИНА Володимир Миколайович

36

33

ФЕСЮН Наталія Миколаївна

34

34

ФУРМАН Костянтин Олексійович

35

35

ЮДІН Геннадій Олександрович

35

9. СЛУХАЛИ: Закриття зборів, заключне слово голови установчих зборів.

ВИСТУПИВ:

Новіков Г.В., головуючий установчих зборів, який привітав новообраних членів Громадської ради при Міністерстві аграрної політики та продовольства України на 2022–2023 роки та запросив усіх інших представників ІГС приймати активну участь у роботі Громадської ради без права вирішального голосу. Подякував усім за плідну роботу під час проведення установчих зборів, а також поінформував, що перше засідання Громадської ради відбудеться одразу після підписання наказу Мінагрополітики про затвердження її складу.

Бутківська М.М., секретар установчих зборів, додатково зазначила, що протокол установчих зборів, результати рейтингового голосування будуть оприлюднені на сайті Мінагрополітики в розділі Громадська рада.


 

Голова установчих зборів     ______________ Геннадій НОВІКОВ

 

 

Секретар установчих зборів ______________ Марина БУТКІВСЬКА

Протокол установчих зборів.pdf

Реєстрація учасників.pdf

Протокол лічильної комісії.pdf

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux