Протокол ініціативної групи № 1 від 18.10.2021

Опубліковано 19 жовтня 2021 року, 12:41

ПРОТОКОЛ № 1

засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів

із формування нового складу Громадської ради при

Міністерстві аграрної політики та продовольства України


вул. Хрещатик, 24, м. Київ                                 18 жовтня 2021 р.


Присутні: Бутківська М.М.; Дідух М.М.; Завадська О.В.; Коваль П.В.; Кудрявцева В.В.; Минка А.П.; Пугачов М.І.; Саліга А.М.


Порядок денний:

1. Про затвердження порядку денного засідання Ініціативної групи.

2. Про обрання голови та секретаря першого засідання Ініціативної групи.

3. Про затвердження термінів підготовки та проведення установчих зборів.

4. Про напрацювання рекомендацій щодо механізму проведення установчих зборів.

5. Про підготовку тексту оголошення щодо прийому документів для участі в установчих зборах.

6. Про обрання голови та секретаря Ініціативної групи.


1 . Слухали:

Бутківську М.М. (головного спеціаліста відділу взаємодії із засобами масової інформації, зв’язків з громадськості та медіааналізу Управління комунікаційної політики та організаційного забезпечення Міністерства аграрної політики та продовольства України (далі – Мінагрополітики), яка поінформувала, що наказом Мінагрополітики від 12.10.2021 № 274 затверджено склад ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування складу Громадської ради при Мінагрополітики (далі – Ініціативна група) та ознайомила з ним присутніх членів. Склад Ініціативної групи 8 осіб, присутні на засіданні 8 із них, що дає можливість розпочати засідання. Запропонувала затвердити порядок денний засідання Ініціативної групи в цілому.

Голосували:

«за» - 8, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Вирішили:

Затвердити порядок денний засідання Ініціативної групи в цілому.

2. Слухали:

Бутківську М. М. про обрання головуючого та секретаря першого засідання Ініціативної групи.

Пугачова М.І., який запропонував секретарем першого засідання Ініціативної групи обрати Бутківську М.М.

Дідух М.М., яка виступила з пропозицією обрати головуючим першого засідання Ініціативної групи Пугачова М.І., як такого, що має досвід очолення Ініціативної групи.

Голосували:

«за» - 6, «проти» - 0, «утримались» - 2.

Вирішили:

Обрати головуючим першого засідання Ініціативної групи Пугачова Миколу Івановича – заступника голови Президії Громадської організації «Всеукраїнський конгрес вчених економістів-аграрників», секретарем першого засідання Ініціативної групи – Бутківську Марину Миколаївну.

3. Слухали:

Пугачова М.І., Бутківську М.М. щодо пропозицій термінів підготовки та проведення установчих зборів, її кількісного складу, а саме:

19.10.2021 – розміщення повідомлення на сайт та початок подання заяв на участь в установчих зборах (за 45 днів до проведення);

03.11.2021 – завершення подання заяв на участь в установчих зборах (за 30 днів до проведення); опрацювання документів поданих 1ГС:

04.11.2021–18.11.2021 – доопрацювання ІГС поданих ними документів;

22.11.2021 – оприлюднення списків «допущені/недопущені» на сайті та повідомлення про точний час та місце установчих зборів;

06.12.2021 – орієнтовна дата проведення установчих зборів;

Кількісний склад громадської ради – 35 осіб.

Голосували:

«за» - 8, «проти» - 0, «утримались» - 0.

Вирішили:

Підтримати пропозиції щодо термінів підготовки та проведення установчих зборів.

4. Слухали:

Пугачова М.І. про визначення механізму проведення установчих зборів, який повідомив, що доцільним вважає проводити класичні установчі збори і визначати склад громадської ради шляхом рейтингового голосування присутніх на них кандидатів, подані документи яких відповідають встановленим вимогам.

Бутківську М.М., Дідух М.М., Завадську О.В., Салігу А.М., які виказали підтримку такої ініціативи.

Коваля П.В., який висловив застереження, що у випадку введення «червоного» рівня епідемічної небезпеки, з метою запобігання поширенню хвороби COVID-19, установчі збори можуть не відбутися.

Бутківську М.М., яка запропонувала почати підготовку та збір документів від кандидатів до Громадської ради, а у випадку посилення карантинних вимог у м. Києві змінити рішенням ініціативної групи формат формування нового складу громадської ради. Проведення електронного голосування передбачає обрання окремого майданчику для голосування, складний механізм ідентифікації та верифікації учасників, окремий програмний контроль за кількістю відданих голосів тощо. За відсутності окремих кваліфікованих спеціалістів, це може викликати певні труднощі і зайняти додатковий час для організації процесу.

Голосували:

«за» - 8, «проти» - 0, «утримались» - 0.

Вирішили: рекомендувати міністерству проводити установчі збори і визначати склад громадської ради шляхом рейтингового голосування присутніх на них кандидатів, подані документи яких відповідають встановленим вимогам.

5. Слухали:

Пугачова М.І., про підготовку оголошення щодо прийому документів для участі в установчих зборах, який запропонував включити в оголошення вимоги до заяви кандидатів та поданих ними документів відповідно до п.10 Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів автономної республіки Крим, обласні, Київській та Севастопольській міській, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації.

Бутківську М.М., яка запропонувала повний текст оголошення:

«До уваги представників інститутів громадянського суспільства! Повідомлення щодо формування Громадської ради при Міністерстві аграрної політики та продовольства України:

Формування Громадської ради здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики».

Кількісний склад Громадської ради 35 осіб.

Установчі збори з формування нового складу Громадської ради при Мінагрополітики відбудуться орієнтовно 06 грудня 2021 року. Час, місце та уточнену дату буде повідомлено додатково.

У відповідності до п. 10 Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів автономної республіки Крим, обласні, Київській та Севастопольській міській, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні до Ініціативної групи подається заява, складена у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

 • Прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, рішення про делегування для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;
 • Заява делегованого представника інституту громадянського суспільства з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», підписана ним особисто;
 • Біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, числа, місяця, року і місця народження, громадянства, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, відомостей про освіту, наявність наукового ступеня, трудову та/або громадську діяльність, контактної інформації (поштової адреси, номера телефону, адреси електронної пошти (за наявності);
 • Відомості про результати діяльності інституту громадянського суспільства (проведені заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання відповідному органу виконавчої влади письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування га реалізації державної, регіональної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості, річний фінансовий звіт (за наявності) тощо) протягом шести місяців до дати оприлюднення органом виконавчої влади повідомлення про формування складу громадської ради;
 • Відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону;
 • Мотиваційний лист делегованого представника інституту громадянського суспільства, в якому наводяться мотиви бути обраним до складу громадської ради та бачення щодо роботи у такій раді;
 • Цифрове фото делегованого представника інституту громадянського суспільства, а також посилання на офіційний веб-сайт інституту громадянського суспільства, сторінки у соціальних мережах (за наявності).
 • Заяви інституту громадянського суспільства та делегованого ним представника подаються у паперовому вигляді. Інші документи подаються в електронному вигляді на електронну адресу gromrada@minagro.gov.ua із зазначенням в темі листа повної назви ІГС.

Делегований представник інституту громадянського суспільства може подати до Ініціативної групи копії документів, що підтверджують освітній та професійний рівень, досвід роботи (за наявності).

Документи прийматимуться з 19 жовтня 2021 року до  03 листопада 2021 року (включно, крім вихідних та святкових днів) за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 24 за графіком з 09:00-17:00 год, обідня перерва 13:00-13:45 год, у п'ятницю 09:00-15:45 год.

Документи, надіслані через поштове відділення після 15:00 год 03 листопада 2021 року ініціативною групою розглядатися не будуть.

Контактна особа Марина Бутківська, тел. 044 363 08 54»

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, засобів масової інформації:

зареєстровані в установленому порядку,  

які не менше шести місяців до дати оприлюднення цього повідомлення провадять свою діяльність, реалізують свої проекти у сфері, пов’язаній з діяльністю Мінагрополітики, що підтверджується інформацією про результати діяльності ІГС, та в статуті (положенні) яких визначені відповідні цілі і завдання діяльності.

основною метою яких не є одержання прибутку.

Сфери діяльності та завдання Мінагрополітики визначені Положенням про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 року № 124.

Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради.

Пов’язані інститути громадянського суспільства (два і більше інститути громадянського суспільства мають одного і того ж керівника чи спільних членів керівних органів тощо) не можуть делегувати своїх представників до складу однієї громадської ради.»

Бутківська М.М. запропонувала для спрощення процедури подачі інститутами громадянського суспільства пакету документів ініціативній групі затвердити зразки документів (додаються).

Голосували:

«за» - 8, «проти» - 0, «утримались» - 0.

Вирішили:

Затвердити текст оголошення і доручити Бутківській М.М. забезпечити його розміщення на офіційному веб-сайті Мінагрополітики.

6. Слухали:

Дідух М.М., яка запропонувала обрати головою Ініціативної групи Пугачова Миколу Івановича – заступника голови Президії Громадської організації «Всеукраїнський конгрес вчених економістів-аграрників», як людину досвідчену у питаннях роботи Ініціативної групи та формування громадської ради.

Голосували:

«за» -7 , «проти» - 0, «утримались» - 1.

Пугачова М.І., який запропонував секретарем Ініціативної групи обрати Бутківську М.М.

Голосували:

«за» - 7, «проти» - 0, «утримались» - 1.

Вирішили:

Головою Ініціативної групи обрати Пугачова Миколу Івановича, секретарем Ініціативної групи обрати Бутківську Марину Миколаївну.Головуючий першого засідання 

Ініціативної групи                           (підпис існує)   Микола ПУГАЧОВ                  

Секретар першого засідання 

Ініціативної групи                           (підпис існує)   Марина БУТКІВСЬКА    

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux