Регуляторна політика

Проект Закону України

Проект

 

З А К О Н    У К Р А Ї Н И

 

 Про внесення змін до Податкового кодексу України

 

Верховна Рада України постановляє:

 

І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13-17, ст. 112) такі зміни:

1. У пункті 288.5 статті 288:

1) абзац третій підпункту 288.5.1 після слів “для інших категорій земель” доповнити словами “(крім земельних ділянок, що використовуються для потреб рибництва (здійснення аквакультури))”;

2) підпункт “а” підпункту 288.5.2 викласти в такій редакції:

“а) для земельних ділянок, наданих для розміщення, будівництва, обслуговування та експлуатації об’єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії, включаючи технологічну інфраструктуру таких об'єктів (виробничі приміщення, бази, розподільчі пункти (пристрої), електричні підстанції, електричні мережі) та для земельних ділянок, що використовуються для потреб рибництва (здійснення аквакультури) - 3 відсотки нормативної грошової оцінки;”.

2. У підрозділі 6 розділу XX “Перехідні положення”:

1) назву підрозділу викласти в такій редакції:

“Особливості справляння плати за землю”;

2) доповнити пунктом 6 такого змісту:

“6. Встановити, що орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності, які використовуються для потреб рибництва (здійснення аквакультури) відповідно до правочинів, укладених до 1 січня 2014 року, справляється у розмірі, визначеному цим Кодексом.”

ІІ. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року.

 

 

Президент України                                                                                                                                                                               В.Ф. Янукович