Регуляторна політика

Проект Закону України

Проект

 

З А К О Н    У К Р А Ї Н И

 

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України

 

Верховна Рада України постановляє:

 

І. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) такі зміни:

1. Пункт 15 частини першої статті 66 виключити;

2. Пункт 15 частини першої статті 69 викласти в такій редакції:

“15) плата за оренду водних об'єктів (їх частин), що надаються Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласними і районними державними адміністраціями, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами, яка зараховується відповідно до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районних бюджетів, бюджетів місцевого самоврядування за місцезнаходженням водних об’єктів (їх частин)”;

3. Розділ VI “Прикінцеві та перехідні положення” доповнити пунктом 5-2 такого змісту:

“5-2. Установити, що орендна плата за водні об’єкти (їх частини), яка справляється відповідно до правочинів, укладених до 1 січня 2014 року, незалежно від органу, що надав водний об’єкт (його частину), зараховується до доходів місцевих бюджетів в залежності від місцезнаходження водних об’єктів (їх частин) відповідно до статті 69 цього Кодексу.”

ІІ. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року.

 

 

Президент України                                                                                                                                                                               В. Ф. Янукович