Регуляторна політика

Проект постанови Кабінету Міністрів України

Проект

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

від ______________                                                                                                                                                                                     №____  

 

Київ

 

Питання Гарантійного фонду виконання зобов’язань

за складськими документами на зерно

 

Відповідно до пункту 3 розділу ІІ Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно” Кабінет Міністрів України постановляє:

 

1. Утворити Гарантійний фонд виконання зобов’язань за складськими документами на зерно (далі – Гарантійний фонд), як державну спеціалізовану непідприємницьку установу, на яку покладаються функції забезпечення та захисту прав і законних інтересів володільців складських документів на зерно у разі неспроможності зернового складу та державного управління у сфері гарантування виконання зобов’язань за складськими документами на зерно.

2. Затвердити положення про Гарантійний фонд виконання зобов’язань за складськими документами на зерно, що додається.

3. Міністерству аграрної політики та продовольства України у місячний строк забезпечити реєстрацію Гарантійного фонду та надання йому приміщення у місті Києві.

4. Визначити вступний внесок учасника Гарантійного фонду, який прийняв рішення про участь у Гарантійному фонді у 2013 році, в розмірі 15 мінімальних заробітних плат та 75 мінімальних заробітних плат – для тимчасового учасника Гарантійного фонду, який прийняв рішення про участь у Гарантійному фонді у 2014 році (з одного учасника).

5. Міністерству фінансів, Міністерству аграрної політики та продовольства під час внесення змін до Державного бюджету України на 2013 рік передбачити видатки в сумі 110 000 000 гривень для надання безвідсоткового кредиту з державного бюджету строком на 12 місяців для формування та забезпечення діяльності Гарантійного фонду та визначити плату за користування кредитом після спливу цього строку в розмірі облікової ставки Національного банку України.

6. Міністерству аграрної політики та продовольства, Міністерству фінансів, Міністерству економічного розвитку і торгівлі у місячний строк подати до Кабінету Міністрів України проект постанови щодо затвердження порядку оцінки вартості та розміру відшкодування зерна володільцям складських документів на зерно у разі неспроможності зернового складу – учасника (тимчасового учасника) Гарантійного фонду.

 

 

Прем’єр-міністр України                                                                                                                                                                              М. АЗАРОВ