Міністерство

Законодавчі акти

1. Конституція України

2. Закон України "Про інформацію"

3. Закон України "Про засади запобігання і протидії корупції"

4. Закон України "Про центральні органи виконавчої влади" 

5. Закон України "Про державну службу"

6. Закон України "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві"

7. Закон України "Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року"

8. Закон України "Про колективне сільськогосподарське підприємство

9. Закон України "Про приватизацію державного майна"

10. Закон України "Про оренду державного та комунального майна"

11. Закон України "Про ветеринарну медицину"

12. Закон України "Про охорону прав на сорти рослин" 

13. Закон України "Про карантин рослин"

14. Закон України "Про племінну справу у твариництві"

15. Закон України "Про пестициди і агрохімікати"

16. Закон України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"

17. Закон України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі"

18. Закон України "Про сільськогосподарську кооперацію"

19. Закон України "Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції"

20. Закон України "Про безпечність та якість харчових продуктів"

21. Закон України "Про оренду землі"

22. Закон України "Про захист рослин"

23. Закон України "Про ратифікацію Угоди про Спеціальний аграрний ринок держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав "Про ратифікацію Угоди про спеціальний аграрний ринок держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав"

24. Закон України "Про приєднання України до Конвенції про майбутнє багатостороннє  співробітництво в галузі рибальства в північно-західній частині Антлантичного океану 1978 року"

25. Закон України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру"

26. Закон України "Про перелік об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації"

27. Закон України "Про меліорацію земель"

28. Закон України "Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону"

29. Закон України "Про бджільництво"

30. Закон України "Про мисливське господарство та полювання"

31. Закон України "Про списання та реструктаризацію заборгованості зі сплати податків і зборів (обов`язкових платежів) платників податків у зв`язку з реформуванням сільськогосподарських підприємств"

32. Закон України "Про списання та реструктаризацію податкової заборгованності платників  податків-підприємств тракторобудування та комбайнобудування"

33. Закон України "Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001 - 2004 років"

34. Закон України "Про врегулювання заборгованості за бюджетними позичками, наданими державним та іншим сільськогосподарським  підприємствам усіх форм власності і господарювання через обслуговуючі, заготівельні і переробні підприємства, та реструктуризацію заборгованості зі сплати податків і зборів (обов`язкових платежів) переробних підприємств агропромислового комплексу"

35. Закон України "Про тваринний світ"

36. Закон України "Про Національну програму будівництва суден рибопромислового флоту України на 2002 - 2010 роки"

37. Закон України "Про Загальнодержавну програму розвитку водного господарства"

38. Закон України "Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу"

39. Закон України "Про зерно та ринок в Україні"

40. Закон України "Про насіння і садивний матеріал"

41. Закон України "Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продуккцію з них"

42. Закон України "Про особисте селянське господарство"

43. Закон України "Про землеустрій"

44. Закон України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)"

45. Закон України "Про захист прав сільськогосподарських машин"

46. Закон України "Про фермерське господарство"

47. Закон України "Про охорону земель"

48. Закон України "Про використання земель оборони"

49. Закон України "Про державний контроль за використанням та охороною земель"

50. Закон України "Про державну експертизу землепорядної документації"

51. Закон України "Про оцінку земель"

52. Закон України "Про прийняття Статуту Продовольчої та сільськогосподарської організації Організації Об`єднаних Націй"

53. Закон України "Про Загальнодержавну програму розвитку рибного господарства України на період до 2010 року"

54. Закон України "Про Загальнодержавну програму селекції у твариництві на період до 2010 року"

55. Закон України "Про сільськогосподарську дорадчу діяльність"

56. Закон України "Про державну підтримку сільського господарства України"

57. Закон України "Про молоко та молочні продукти"

58. Закон України "Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці № 129 1969 року про інспекцію праці в сільсьму  господарстві"

59. Закон України "Про виноград та виноградне вино"

62. Закон України "Про ратифікацію Угоди про позику ("Проект Видача державних актів на право власності на землю у сільській місцевості та розвиток системи кадастру") між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку"

63. Закон України "Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів"

64.Закон України  "Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року"

65. Закон України "Про захист конституційних прав громадян на землю"

66. Закон України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності"

67. Закон України "Про захист тварин від жорстокого поводження"

68. Закон України "Про приєднання України до Міжнародної конвенції з охорони нових сортів рослин"

69. Закон України "Про дитяче харчування"

70. Закон України "Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України"

71. Закон України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів"

72. Закон України "Про сільськогосподарський перепис"

73. Закон України "Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці № 184 2001 року про безпеку та гігієну праці в сільському господарстві"

74. Закон України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин"

75. Закон України "Про структуру, повноваження та особливості правового і економічного режиму майнового комплексу Національного виробничо-аграрного об`єднання "Масандра"

76. Закон України "Про відчуження земельних ділянок, інших об`єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності"

77. Закон України "Про Загальнодержавну цільову економічну програму проведення моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у живих тваринах, продуктах тваринного походження і кормах, а також у харчових продуктахпідконтрольних ветеринарній службі, на 2010 - 2015 роки"

78. Закон України "Про оптові ринки сільськогосподарської продукції"

79. Закон України "Про мораторій на зміну цільового призначення окремих земельних ділянокрекреаційного призначення в містах та інших населених пунктах"

80. Закон України "Про Державний земельний кадастр"

81. Закон України "Про ратифікацію Угоди про співробіцтицтво держав-учасниць СНД у створенні, використанні та розвитку міжнародної мережі інформаційно-маркетингових центрів для просування товарів і послуг на національні ринки"

82. Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів"

83. Закон України "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції" 

84. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища"

85. Закон України "Про природно-заповідний фонд України"

86. Закон України "Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності"

87. Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність"

88. Закон України "Про стандартизацію"

89. Закон України "Про захист прав споживачів"

90. Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності "

91. Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"

92. Закон України "Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ, Угоди про сільське господарство між Україною та Королівством Норвегія, Угоди про сільське господарство між Україною та Ісландією та Угоди про сільське господарство між Україною та Швейцарською Конфедерацією"

93. Закон України "Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою"

94. Закон України "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Марокко про морське торговельне судноплавство"

95. Закон України "Про морські порти України"

96. Закон України "Про адміністративні послуги"

97. Закон України "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російсько їФедерації про співробітництво в галузі карантину рослин"

98. Закон України "Про аквакультуру"

99. Закон України "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки про співробітництво в галузі карантину та захисту рослин"

100. Закон України "Про ратифікацію Протоколу про стале управління лісами до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат"

101. Земельний кодекс України

102. Лісовий кодекс України

103. Бюджетний кодекс України

104. Податковий кодекс України

105. Кодекс торговельного мореплавства України

106. Кодекс України про надра

107. Закон України «Про аграрні розписки»

108. Закон України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини»

109. Закон України «Про Митний тариф України»

110. Закон України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні»

111. Конвенція Організації Об'єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок

112. Факультативний протокол до Конвенції про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок

113. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 113-р «Про затвердження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2020 року»

114. Конвенція Ради Європи «Про запобігання та протидію насильству щодо жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами»

115. «Пекінська декларація», прийнята на четвертий Всесвітній конференції зі становища жінок 15 вересня 1995 року

116. Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»

117. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2018 № 273 «Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року»

118. Загальні рекомендації Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок