повернутись в попередній розділ Версія для друку 03.04.2015 16:05 Департамент фінансово-кредитної політики
Посада ПІБ Телефон E-mail
Директор Департаменту Ахіджанов Баграт Рафікович 279-63-90 bagrat.ahidzanov@minagro.gov.ua
Заступник директора Департаменту
Заступник директора Департаменту - начальник відділу бюджетного планування Гнатюк Світлана Анатоліївна 278-55-49 svitlana.gnatyuk@minagro.gov.ua
Заступник начальника відділу
Головний спеціаліст Московець Ольга Валеріївна 278-55-49 olha.moskovets@minagro.gov.ua
Головний спеціаліст Скрицька Людмила Григорівна 278-58-17 liydmyla.skrytska@minagro.gov.ua
Головний спеціаліст Тесленко Марина Володимирівна 278-55-49 maryna.teslenko@minagro.gov.ua
Головний спеціаліст Яригіна Наталія Миколаївна 278-55-49 natalija.jarygina@minagro.gov.ua
Головний спеціаліст
Начальник відділу бюджетного фінансування Присяжна Світлана Миколаївна 279-76-56 svitlana.prysiazhna@minagro.gov.ua
Заступник начальника відділу Сігнаєвська Оксана Василівна 279-76-56 oksana.signaevska@minagro.gov.ua
Головний спеціаліст Гречка Світлана Сергіївна 279-76-56 svitlana.grechka@minagro.gov.ua
Головний спеціаліст Паламарчук Марина Володимирівна 278-86-58 maryna.palamarchuk@minagro.gov.ua
Головний спеціаліст Богуславська Наталія Іванівна 279-76-56 nataliya.boguslavska@minagro.gov.ua
Головний спеціаліст Янчук Тетяна Миколаївна 279-76-56 tetiana.yanchuk@minagro.gov.ua
Головний спеціаліст Тисленко Інна Анатоліївна 279-76-56 inna.tyslenko@minagro.gov.ua
Начальник відділу страхування та кредитування Прудка Оксана Вікторівна 279-79-90 oxana.prudkaya@minagro.gov.ua
Заступник начальника відділу Нігаєва Анжела Едуардівна 279-79-90 anzhela.nigayeva@minagro.gov.ua
Головний спеціаліст Бойко Анастасія Миколаївна anastasiia.boiko@minagro.gov.ua
Головний спеціаліст Мірошниченко Олена Олександрівна 278-34-84 olena.miroshnichenko@minagro.gov.ua
Головний спеціаліст Федоренко Тетяна Василівна 278-34-84 tanya.fedorenko@minagro.gov.ua
Головний спеціаліст Процько Катерина Вікторівна 278-53-68 katya.procko@minagro.gov.ua
Головний спеціаліст
Заступник директора Департаменту - начальник відділу податкової політики Карасевич Сергій Петрович 279-60-67 serhii.karasevych@minagro.gov.ua
Заступник начальника відділу Борошок Руслана Леонідівна 278-51-54 ruslana.boroshok@minagro.gov.ua
Головний спеціаліст Березовська Олена Анатоліївна 279-63-90 olena.berezovska@minagro.gov.ua
Головний спеціаліст Кіктенко Оксана Володимирівна 278-51-54 oksana.kiktenko@minagro.gov.ua
Головний спеціаліст Сосновська Юлія Володимирівна 278-51-54 yuliia.sosnovska@minagro.gov.ua
Головний спеціаліст Волошина Тетяна Олександрівна 278-51-54 tetiana.voloshyna@minagro.gov.ua
Головний спеціаліст Романченко Тетяна Миколаївна 278-51-54 tetiyna.romanchenko@minagro.gov.ua