Регуляторна політика

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку використання тварин у сільському господарстві".

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку використання тварин у сільському господарстві" Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України: www.minagro.gov.ua (розділ “Регуляторні акти”).

Затвердження проекту визначить Порядок використання тварин у сільському господарстві.

Зауваження та пропозиції стосовно проекту в письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик 24,

м. Київ, 01001

E-mail: zoo@minapk.gov.ua

Директор Департаменту тваринництва А.А. Гетя

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

______________________

Київ

№ ______

Про затвердження Порядку

використання тварин

у сільському господарстві

З метою виконання пункту 3 Переліку нормативно-правових актів з питань захисту тварин від жорстокого поводження, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.07.2010 № 1585,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок використання тварин у сільському господарстві, що додається.

2. Департаменту тваринництва (Гетя А.А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра СеняО.В.

Міністр М.В. Присяжнюк

Погоджено:

Голова Державної ветеринарної

та фітосанітарної служби України В.М. Горжеєв

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики та продовольства України

_____________________ № _______

Порядок

використання тварин у сільському господарстві

I. Загальні положення

1.1. Фізичні та юридичні особи, що утримують та використовують сільськогосподарських тварин, зобов'язані дотримуватися вимог законів України „Про захист тварин від жорстокого поводження”, „Про тваринний світ”, „Про охорону навколишнього природного середовища”, „Про ветеринарну медицину”, „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, „Про захист населення від інфекційних хвороб” та інших нормативно-правових актів України, санітарно-гігієнічних, ветеринарних правил і норм, а також не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб та не створювати загрози безпеці людей, а також тварин, у тому числі через жорстоке поводження з ними.

1.2. Цей Порядок поширюється на дії власників тварин (сільськогосподарські підприємства (у тому числі фермерські господарства), господарства населення), які здійснюються для вирощування тварин, збереження їх фізичного і психічного здоров’я, отримання приплоду та продукції тваринного походження при дотриманні ветеринарно-санітарних норм з врахуванням дотримання відповідних технологічних норм.

1.3. Використання тварин у сільському господарстві ґрунтується на таких принципах:

жорстоке поводження з тваринами є несумісним з вимогами моральності та гуманності, спричиняє моральну шкоду людині;

забезпечення умов життя тварин, які відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям;

право власності та інші речові права на тварин у разі жорстокого поводження з ними можуть бути припинені відповідно до Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження";

заборона жорстоких методів умертвіння тварин, у тому числі отруєння тварин;

відповідальність за жорстоке поводження з тваринами;

забезпечення безпеки життя та здоров'я людей при використанні тварин у сільському господарстві.

ІІ. Умови використання тварин у сільському господарстві

2.1. Умови використання тварин у сільському господарстві повинні відповідати їх фізіологічним, видовим та індивідуальним особливостям, а також задовольняти їх природні потреби в кормах, воді, сні, рухах, контактах із собі подібними, у природній активності та інші потреби.

2.2. Умови в приміщеннях з утримання тварин або вигульних майданчиках, зокрема освітлення, температура, вологість, циркуляція повітря, вентиляція, концентрація газів і рівень шуму тощо, мають неодмінно відповідати їх фізіологічним і видовим потребам та чинним нормативним документам, що їх регулюють.

2.2. При утриманні тварин забороняється:

спричиняти тваринам біль і страждання, крім випадків, коли життю і здоров'ю людей і тварин загрожує небезпека;

використання обладнання, інвентарю, які травмують тварин;

нанесення побоїв, травм з метою примушення тварин до виконання будь-яких вимог.

2.3. Спосіб і умови використання тварин для роботи не можуть утворювати необгрунтованої загрози для їх життя і здоров’я або спричиняти їм страждання, зокрема забороняється:

надмірне навантаження тварин, що перевищують їх фізіологічні можливості;

використання для роботи хворих або недогодованних тварин;

використання при роботі з тваринами спорядження та інших засобів, які можуть призвести до травмування, каліцтва або загибелі тварини.

2.4. Транспортування тварин здійснюється відповідно до Правил транспортування тварин, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1402.

При транспортуванні тварин повинні задовольнятися їх потреби в кормах та воді, а також має бути забезпечений захист від шкідливого для них зовнішнього впливу. Транспортний засіб, призначений для перевезення тварин, повинен бути спеціально оснащений для того, щоб виключати травмування або загибель тварин. При завантаженні і розвантаженні тварин мають використовуватися пристрої і прийоми, що виключають травмування і загибель тварин.

2.5. При розведенні тварин із застосуванням біотехнічних і генно-інженерних методів не допускається зміна породи і зовнішнього виду тварин, якщо така зміна може призвести до страждань тварин.

2.6. При проведенні таврування, біркування, знероження та кастрації тварин за необхідністю застосовуються методи знеболювання.

2.7. У технології отримання продукції тваринного походження (крім забою тварин) не допускається застосування больових і травмуючих пристроїв, а також використання технічних засобів, що травмують, спричиняють страждання або загибель тварин.

ІІІ. Забій тварин

3.1. Власники тварин повинні здійснювати забій тварин згідно з Правилами передзабійного ветеринарного огляду тварин і ветеринарно-санітарної експертизи м’яса та м’ясних продуктів, затвердженими наказом Державного департаменту ветеринарної медицини України від 07.06.2002 № 28, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.2002 за № 524/6812.

3.2. Забій тварин проводиться після втрати ними свідомості, за умови, що методи позбавлення свідомості не спричинятимуть тварині додаткових страждань.

3.3. Приміщення де утримуються тварини на бойні повинно бути акустично ізольовано і відокремлено від приміщень, які використовуються для позбавлення тварин свідомості, забою, знекровлення та інших дій післязабійної обробки.

3.4. Перед забоєм тварини повинні витримуватись декілька годин у загоні передзабійного утримання для зняття стресу.

3.5. Забороняється:

3.5.1. Забій тварин у передродовий період, за виключенням потреб наукових досліджень;

3.5.2. Патрання, опалювання, зняття шкіри, копчення і відокремлення частин у тварин до припинення у них серцебиття.

ІV. Права і обов’язки власників тварин

4.1. Права юридичних та фізичних осіб, діяльність яких пов'язана з утриманням, транспортуванням та обігом тварин, а також з виробництвом, переробкою та обігом продуктів тваринного походження, визначені у статті 36 Закону України «Про ветеринарну медицину».4.2. Обов’язки юридичних та фізичних осіб, діяльність яких пов'язана з утриманням та обігом тварин, визначені у статті 37 Закону України «Про ветеринарну медицину».

V. Забезпечення виконання та контроль за додержанням Правил

5.1. Контроль у сфері використання тварин у сільському господарстві здійснюється відповідно до статей 33, 34 Закону України „Про захист тварин від жорстокого поводження”.

5.2. За порушення вимог Закону України „Про захист тварин від жорстокого поводження” винні особи несуть відповідальність визначену в статті 35 зазначеного Закону.

Директор Департаменту тваринництва А.А. Гетя

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку використання тварин у сільському господарстві"

1.Аналіз проблеми, яку буде розв'язано шляхом державного регулювання

Відсутній "Порядок використання тварин у сільському господарстві", внаслідок чого не врегульовані відносини у сфері використання тварин у сільському господарстві.

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку використання тварин у сільському господарстві" (далі - проект наказу) підготовлено на виконання Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" та розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.07.2010 № 1585-р "Про затвердження переліку нормативно-правових актів з питань захисту тварин від жорстокого поводження".

Проектом наказу встановлюються загальні вимоги до використання та особливості утримання тварин у сільському господарстві, права громадських організацій у сфері захисту тварин від жорстокого поводження.

Розв'язання викладених проблем за допомогою ринкових механізмів не уявляється можливим.

2.Цілі державного регулювання

Метою прийняття проекту наказу є визначення порядку використання тварин у сільському господарстві, урегулювання правових відносин утримання та поводження з тваринами, які використовують у сільському господарстві.

Це завдання орієнтоване на вдосконалення нормативно - правової бази з питань, які стосуються використання тварин у сільському господарстві.

Прийняття проекту наказу забезпечить взаємоузгодженість норм законодавчих актів, дозволить використовувати тварин у сільському господарстві у відповідності до запропонованого Порядку.

3.Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Перша альтернатива – залишити ситуацію без змін.

Друга альтернатива – прийняти запропонований проект наказу.

Відповідно до статті 30 Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" до повноважень центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики та ветеринарної медицини у сфері захисту тварин від жорстокого поводження належать:

- реалізація державної політики у сфері захисту сільськогосподарських тварин від жорстокого поводження;

- здійснення контролю за розведенням та утриманням сільськогосподарських тварин, що виключає жорстоке поводження з ними.

Пунктом 3 Переліку нормативно-правових актів з питань захисту тварин від жорстокого поводження, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.07.2010 № 1585-р визначена необхідність врегулювання питання використання тварин у сільському господарстві через затвердження наказом Мінагрополітики України Порядку використання тварин у сільському господарстві.

Оскільки, регуляторний акт підготовлено відповідно до вимог Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" альтернативних способів досягнення зазначених цілей не має.

4.Опис механізму, який пропонується для розв'язання проблеми

Для досягнення поставлених цілей пропонується застосувати наступні механізми та заходи, а саме:

- проведення роз’яснювальної роботи стосовно вимог та рекомендацій щодо належного утримання тварин, які використовуються у сільському господарстві;

- встановлення заборон щодо жорстокого поводження з тваринами;

- визначення прав та обов’язків осіб, які використовують тварин у сільському господарстві;

- здійснення контролю за виконанням вимог цього регуляторного акта.

5.Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Виконання вимог проекту наказу буде обов’язковою для осіб, які використовують тварин у сільському господарстві.

Прийняття даного регуляторного акту дозволить вдосконалити правове підґрунтя функціонування системи контролю у сфері утримання та поводження з тваринами, які використовуються у сільському господарстві, сприятиме формуванню гуманного ставлення до тварин, забезпеченню безпеки громадян, свідомому ставленню громадян до існуючих проблем у сфері утримання тварин, які використовуються у сільському господарстві, покращенню санітарно-гігієнічних умов утримання тварин.

6.Очікувані результати прийняття акта

Запропонований регуляторний акт стосується інтересів держави, суб’єктів господарювання та громадян.

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження"

відсутні

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

Посилення відповідальності осіб, які використовують тварин у сільському господарстві.

Визначення прав та обов’язків осіб, які використовують тварин у сільському господарстві.

відсутні

Сфера інтересів громадян

Посилення відповідальності осіб, які використовують тварин у сільському господарстві.

Визначення прав та обов’язків осіб, які використовують тварин у сільському господарстві.

відсутні

7.Запропонований строк дії акта

Даний регуляторний акт буде чинним до прийняття змін у нормативно-правовій базі в сфері захисту тварин від жорстокого поводження.

8.Визначення показників результативності акта

Показниками результативності проекту наказу будекількість звернень фізичних осіб, суб’єктів господарювання та громадських організацій щодо порушення порядку використання тварин у сільському господарстві.

Надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта не передбачається, оскільки проект наказу не містить норм фіскального характеру.

Кількість осіб, на яких буде поширюватися дія регуляторного акта, відповідатиме тій їх кількості, на яку розповсюджується дія ст. 30 Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження".

Проектом не передбачено витрати коштів особами, які використовують тварин у сільському господарстві.

Передбачається високий рівень поінформованості: по-перше – проект буде оприлюднено з метою обговорення та отримання зауважень та пропозицій; по-друге – після прийняття, зазначений нормативно-правовий акт буде розміщено на сайті Мінагрополітики України, а також буде надіслано для погодження заінтересованим органам.

9.Визначення заходів, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності проекту буде здійснюватися шляхом обробки та аналізу кількості звернень фізичних осіб, суб’єктів господарювання та громадських організацій щодо порушення порядку використання тварин у сільському господарстві.

Повторне відстеження буде проводитись через рік після набрання чинності цього регуляторного акта шляхом обробки та аналізу кількості звернень фізичних осіб, суб’єктів господарювання та громадських організацій щодо порушення порядку використання тварин у сільському господарстві.

Заступник Міністра аграрної політики –

керівник апарату І.Ю. Бісюк

"____" ___________ 2012 р.