Регуляторна політика

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики України від 31 грудня 2004 року № 498

Повідомлення

про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства “Про внесення змін до наказу  Міністерства аграрної політики України від 31 грудня 2004 року № 498”

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства “Про внесення змін до наказу  Міністерства аграрної політики України від 31 грудня 2004 року № 498” оголошує про його публікацію.

 

Дата оприлюднення: 06 серпня 2012 року.

 

Стислий зміст проекту наказу:

Зазначений проект регуляторного акта розроблено з метою:

вдосконалення ідентифікації та реєстрації овець і кіз;

посилення контролю за переміщенням овець і кіз з боку державних установ ветеринарної медицини;

забезпечення рівномірного використання бирок у межах окремих областей.

Виключення коду області із структури ідентифікаційного номера бирки дозволить спростити обіг бирок на території країни і точніше планувати замовлення на їх виробництво – одразу замовляти велику партію бирок та використовувати їх відповідно до потреб областей.

Залучення спеціалістів державних установ ветеринарної медицини до завірення відомості переміщення тварин та даних про вибуття/прибуття тварини у реєстраційному свідоцтві овець/кіз дозволить оперативно отримувати достовірну інформацію про переміщення тварин.

 

В цілому Положення про ідентифікацію та реєстрацію овець і кіз, затверджене наказом Мінагрополітики від 31 грудня 2004 року № 498 „Про запровадження ідентифікації та реєстрації овець і кіз”, має позитивний вплив на відносини в галузі тваринництва, що підтверджується, зокрема, покращенням епізоотичної ситуації в країні за даними Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України.

 

Повний пакет документів до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства “Про внесення змін до наказу  Міністерства аграрної політики України від 31 грудня 2004 року № 498” та Аналіз регуляторного впливу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики України: www.minagro.gov.ua

 

Зауваження та пропозиції стосовно проекту у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця за адресами:

 

1. ДП ”Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин”, вул. Сім’ї Хохлових, 15, Київ, 04119;

e-mail: office@agro-id.com.ua

 

2. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Департамент державної регуляторної політики та розвитку підприємництва, вул. Грушевського 12/2, Київ, 01008.

 

 

Директор Департаменту тваринництва                                 А.А. Гетя 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

Н А К А З

 

_____________                                     Київ                                                      _____

 

 

 

Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної

політики України  від

31 грудня 2004 року № 498

 

 

Відповідно до підпункту 7.123 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, та з метою вдосконалення процесу ідентифікації та реєстрації овець та кіз

 

НАКАЗУЮ :       

 

1. Затвердити зміни  до Положення про ідентифікацію та реєстрацію овець і кіз, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 31 грудня 2004 року № 498, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України   26 січня 2005 року за № 102/10382, що додаються.

 

2. Бирки для ідентифікації овець і кіз, виготовлені до дня набрання чинності цим наказом, застосовуються до повного їх використання.

 

3. Департаменту тваринництва (Гетя А.А.) забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра   Сеня О.В.

 

Міністр                                                                                                            М.В. Присяжнюк

 

 

 

 

 

                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України

                                                                                                           №                    

 

 

 

Зміни

до Положення про ідентифікацію та реєстрацію овець і кіз

 

 

1.         У пункті 3.3 глави 3:

 

1.1.    Абзац четвертий виключити.

           У зв’язку з цим абзаци п’ятий, шостий вважати абзацами четвертим, п’ятим.

1.2.    Абзац четвертий викласти у такій редакції:

- позиції  3 - 12 – десять цифр ідентифікаційного номера тварини, з яких п’ять останніх цифр – робочий номер тварини.”

1.3. Додаток 6 до пункту 3.3 викласти в новій редакції, що додається.

 

2.         Абзац другий пункту 6.7 глави 6 викласти в такій редакції:

“Ці записи вносяться для суб'єктів господарювання – власником або відповідальною особою господарства, для фізичних осіб – агентом з ідентифікації. Записи здійснюються як від руки (друкованими літерами), так і з використанням персонального комп'ютера чи друкарської машинки і засвідчуються підписом та печаткою (за наявності) власника/утримувача та печаткою державної установи ветеринарної медицини.”

 

3.          У главі 7:

 

3.1.     Абзац третій пункту 7.2 викласти в такій редакції:

“разом з реєстраційним свідоцтвом, заповненими примірниками відомості переміщення звернутися до державної установи ветеринарної медицини для завірення даних про вибуття тварини та отримання в установленому порядку ветеринарних документів;”

 

3.2.            Абзац п’ятий пункту 7.3 викласти в такій редакції:

  

“унести дані про прибуття тварини в відомість переміщення, одержану від попереднього власника/утримувача, звернутися до державної установи ветеринарної медицини разом з реєстраційним свідоцтвом для засвідчення даних про прибуття тварини в відомості переміщення.”

 

3.3. Абзац четвертий пункту  7.5 викласти в такій редакції:

“Дані, унесені до відомості переміщення, засвідчуються підписами попереднього при вибутті та нового власника при прибутті тварини, печаткою у разі, якщо власником чи утримувачем тварини є суб'єкт господарювання, відповідними печатками державних  установ ветеринарної медицини та підписом агента з ідентифікації.”

  

Директор Департаменту

тваринництва                                                                                                А.А. Гетя

 

  

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України

“Про внесення змін до наказу  Мінагрополітики України

від 02 грудня 2003 року № 426”

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту наказу

Зазначений проект наказу розроблено з метою зменшення вартості робіт з  ідентифікації та реєстрації тварин.

Оскільки проектом наказу Мінагрополітики України “Про внесення змін до наказу  Мінагрополітики України від 17.09.2003 № 342 заплановано скасувати документ “ветеринарна картка до паспорта великої рогатої худоби” та змінити форму та наповнення паспорта великої рогатої худоби, обіг та друк бланків паспортів великої рогатої худоби зміниться.

З метою внесення відповідних змін до Положення про замовлення, зберігання, облік бирок, бланків паспортів великої рогатої худоби та бланків ветеринарних карток до паспортів великої рогатої худоби, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 02 грудня 2003 року № 426, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2003 року за                № 1185/8506 розроблено даний проект наказу. 

 

2. Мета і шляхи її досягнення

Предметом регулювання наказу є  зменшення вартості послуг з ідентифікації і реєстрації великої рогатої худоби та спрощення процесу її ідентифікації, реєстрації.

Здешевлення послуг з ідентифікації і реєстрації великої рогатої худоби відбувається шляхом відмови від захищеного паперу з водяними знаками та запровадження нової форми паспорта великої рогатої худоби. Скасування бланка ветеринарної картки та затвердження нової форми паспорта великої рогатої худоби відбудеться шляхом затвердження нової форми бланка та внесення відповідних змін до технічного опису бланка з подальшим його погодженням у відповідних центральних органах виконавчої влади.

Даний проект наказу передбачає внесення  відповідних змін щодо обігу бланків паспортів великої рогатої худоби.

 

3. Правові аспекти

Відносини, пов’язані з ідентифікацією і реєстрацією великої рогатої худоби та обігом бланків паспортів ВРХ, ветеринарних карток на даний час регламентуються такими нормативно-правовими актами:

Закон України ”Про ідентифікацію та реєстрацію тварин”;

наказ Міністерства аграрної політики України від 17 вересня 2003 року               № 342 ”Про запровадження ідентифікації і реєстрації великої рогатої худоби”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09 жовтня 2003 року за                           № 909/8230, (із змінами і доповненнями);

 

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту наказу стосовно нової форми бланка паспорта великої рогатої худоби скоротить видатки Державного бюджету України на закупівлю матеріалів для ідентифікації і реєстрації великої рогатої худоби.

На сьогоднішній день вартість одиниці бланка паспорта великої рогатої худоби або ветеринарної картки при їх закупівлі у виробника становить 9,09 грн.

За умови використання таких бланків система потребує друку в середньому 3,8 млн. бланків паспортів та ветеринарних карток щороку.

Орієнтовна вартість бланка паспорта великої рогатої худоби, надрукованого на незахищеному папері,  становить 0,5 грн. Різниця вартості між ідентифікаційними документами установленої форми та запропонованим паспортом великої рогатої худоби становить майже 18,5 грн. на одну ідентифіковану та зареєстровану тварину.

У 2012 році заплановано ідентифікувати 1 млн. 25 тис. голів великої рогатої худоби, яка утримується у господарствах населення. Таким чином можлива економія коштів з державного бюджету становитиме 19 млн.грн.

 

5. Позиція заінтересованих урядових органів

Проект акта потребує погодження із Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Міністерством юстиції України.

 

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

 

7. Запобігання корупції

У проекті нормативно-правового акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

 

8. Громадське обговорення

Для проведення громадських обговорень проект наказу розміщується на офіційному сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

 

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

 

10. Оцінка регуляторного впливу

Запровадження нового бланка паспорта великої рогатої худоби та внесення змін до його обігу потребує державного регулювання шляхом прийняття регуляторного акта відповідно до Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, оскільки стосуються господарської діяльності власників/утримувачів великої рогатої худоби на всій території України.

 

 

11. Прогноз результатів

Очікувані наслідки дії запропонованого регуляторного акта не передбачають нанесення шкоди суб’єктам господарювання.

У результаті прийняття проекту наказу очікуються спрощення обігу бланків паспортів великої рогатої худоби із збереженням системи їх обліку, використання та знищення.

Крім того, здешевлення ідентифікаційних документів на тварин та спрощення їх обігу сприятиме зменшенню вартості процесу з ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби.

Очікуваним негативним наслідком дії запропонованого регуляторного акта є можливе збільшення спроб фальсифікації паспортів внаслідок відмови від використання захищеного паперу при виробництві їх бланків.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                          О.В. Сень

 

“____”___________ 2012 р.

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства “Про внесення змін до наказу  Міністерства аграрної політики України від 31 грудня 2004 року № 498”

 

1. Проблеми, які передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Зазначений проект регуляторного акта розроблено з метою:

 вдосконалення ідентифікації та реєстрації овець і кіз;

 реалізації основних стратегічних завдань у сфері охорони здоров’я населення;

посилення контролю за переміщенням овець і кіз з боку державних установ ветеринарної медицини;

забезпечення рівномірного використання бирок у межах окремих областей.

В цілому Положення про ідентифікацію та реєстрацію овець і кіз, затверджене наказом Мінагрополітики від 31 грудня 2004 року № 498 „Про запровадження ідентифікації та реєстрації овець і кіз”, має позитивний вплив на відносини в галузі тваринництва, що підтверджується, зокрема, покращенням епізоотичної ситуації в країні за даними Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України.

 

2. Визначення цілей державного регулювання

Цілями державного регулювання є:

вдосконалення процесу ідентифікації та реєстрації овець і кіз господарств усіх форм власності;

посилення контролю за здійсненням переміщення овець і кіз;

оптимізації системи ідентифікації та реєстрації овець і кіз;

 

3. Альтернативні способи досягнення зазначеної мети

В даному випадку вбачається за можливе визначити такі альтернативні способи досягнення встановлених цілей:

1) користуватися чинним наказом Міністерства аграрної політики України від 31 грудня 2004 року № 498 “Про запровадження ідентифікації і реєстрації овець і кіз”.

Цей спосіб дає змогу заощадити на виготовленні бланків реєстраційних документів але не враховує дисперсію кількості ідентифікованих тварин по областям.

Вимагає прогнозування кількості тварин що плануються до ідентифікації. Використання бирок з кодом області призводить до зайвого переміщення бирок між областями та до додаткових витрат на переведення надлишку бирок.

 

2) обраний спосіб – внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики України від 31 грудня 2004 року № 498 “Про запровадження ідентифікації і реєстрації овець і кіз” – дасть змогу без зайвих витрат коштів та часу впорядкувати процес ідентифікації овець та кіз, посилити контроль за переміщенням тварин.

 

 

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Проектом наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про внесення змін до наказу  Міністерства аграрної політики України від 31 грудня 2004 року № 498” передбачається:

досягти більш ефективного контролю за переміщенням овець і кіз;

впровадити завірення документів на переміщення тварин печаткою працівника державної установи ветеринарної медицини;

досягти більш раціонального використання бирок завдяки виключення коду області з ідентифікаційного номера;

Впровадження на практиці положень проекту наказу не вимагатиме додаткових видатків з державного бюджету.

Контроль за додержанням вимог системи ідентифікації та реєстрації овець і кіз при будь-яких переміщеннях з господарства в господарство, реалізацією та забоєм тварин на м'ясо, утилізацією тварин здійснюватиметься Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України, його територіальними органами і регіональними службами державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті.

 

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття  регуляторного акта

Поставлені цілі можуть бути досягнуті за умов:

широкого інформування власників тварин та споживачів тваринницької продукції про необхідність вдосконалення  системи ідентифікації та реєстрації овець і кіз;

встановлення контролю з боку державних установ ветеринарної медицини за дотриманням власниками тварин вимог законодавства ідентифікації та реєстрації тварин.

 

6. Очікувані результати прийняття акта

 

Запропонований регуляторний акт стосується інтересів держави, суб’єктів господарювання, фізичних осіб, що займаються утриманням овець і кіз, населення (споживачів продукції тваринництва).

 

Об’єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

1. Забезпечення надійного контролю за станом здоров’я тварин та ветеринарно-санітарним станом господарств їх утримання, переміщеннями тварин, а також за безпекою і походженням продукції тваринництва;

Не нестиме

Суб’єкти господарювання

1. Можливість реалізовувати продукцію тваринництва без обмежень та отримати бюджетні кошти, які передбачені для виконання державної програми підтримки виробників продукції тваринництва.

Не нестимуть.

Фізичні особи, що займаються утриманням свиней

1. Можливість реалізовувати продукцію тваринництва без обмежень та отримати бюджетні кошти, які передбачені для виконання державної програми підтримки виробників продукції тваринництва у разі здачі тварини на м’ясопереробне підприємство.

Не нестимуть.

Громадяни

1. Запровадження більш дієвого та досконалого механізму за контролем епізоотичної ситуації в Україні і, як наслідок, уникнення споживання неякісної продукції.

Не нестимуть

 

7. Обґрунтування строку дії акта

Наказ Міністерства аграрної політики  України  від  31  грудня  2004  року № 498 “Про запровадження ідентифікації і реєстрації овець і кіз” не має кінцевого строку дії.

 

8. Визначення показників результативності акта

Надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта, не передбачається.

Дія акту поширюється на всіх суб’єктів господарювання та фізичних осіб, що займаються на території України розведенням та утриманням овець і кіз.

Щодо затрат часу та коштів на ідентифікацію і реєстрацію тварин:

на заповнення реєстраційних документів на тварину, на обіг документів, на внесення інформації до Реєстру тварин – на них дія регуляторного акта не впливає.

Додаткових витрат та втрат при впровадженні та виконанні вимог акта органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами не передбачається.

Даний регуляторний акт сприятиме вдосконаленню ідентифікації і реєстрації овець і кіз.

Рівень проінформованості власників тварин щодо запровадження регуляторного акта - середній через оприлюднення на сайтах Мінагрополітики України та ДП „Агентства з ідентифікації і реєстрації тварин”.

 

            9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта проводитиметься:

базове – після набрання ним чинності і проведення аналізу обсягів ідентифікації та реєстрації тварин за квартал (але не пізніше дня проведення повторного відстеження);

повторне –  наприкінці року (але не пізніше, ніж через рік після набрання чинності регуляторним актом);

періодичні –  один раз на три роки.

Міністерство аграрної політики та продовольства України буде здійснювати повторне та періодичні відстеження результативності регуляторного акта із залученням Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України, її територіальних органів і регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті.

Відстеження результативності регуляторного акту здійснюватиметься шляхом обробки статистичних даних щодо кількості тварин, які були проідентифіковані.

Результативність норм буде відстежуватись за кількісними (кількість відгуків підприємців,  громадян, органів виконавчої влади на запровадження  положень акта, що дасть змогу сформувати точку зору суспільства на дану проблематику) та якісними (покращення епізоотичної ситуації в країні) показниками. 

  

 

Заступник Міністра

аграрної політики та продовольства України                                      О.В. Сень

 

 

span style=