Міністерство

Наказ Мінагрополітики

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

         14 грудня 2018 року                                                                            Київ                                                                                                            № 595

 

Про затвердження розподілу коштів, передбачених

Мінагрополітики у державному бюджеті за програмою

«Державна підтримка галузі тваринництва» на 2018 рік,

для надання фізичним особам спеціальної бюджетної

дотації за утримання молодняка великої рогатої худоби,

який народився у господарствах фізичних осіб

 

На виконання пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119, відповідно до пункту 9 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року № 107 (зі змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 року № 128-р «Про розподіл коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою 2801540 «Державна підтримка галузі тваринництва» на 2018 рік» (із змінами) та на підставі зведених відомостей, поданих структурними підрозділами облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити розподіл коштів, передбачених Мінагрополітики у державному бюджеті за програмою «Державна підтримка галузі тваринництва» на 2018 рік, для надання фізичним особам спеціальної бюджетної дотації за утримання молодняка великої рогатої худоби, який народився у господарствах фізичних осіб (далі – розподіл бюджетних коштів), що додається.

2. Господарсько-фінансовому департаменту забезпечити подання Державній казначейській службі України розподілу відкритих асигнувань в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Заступник Міністра                                                                                                                                                                                О. Ковальова