Єдина комплексна стратегія розвитку сільського господарства та сільських територій на 2015-2020 роки

СТРАТЕГІЯ І ПЛАН ДІЙ

Міністерство аграрної політики та продовольства України розробило проект ЄДИНОЇ КОМПЛЕКСНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ НА 2015-2020 РОКИ для вирішення реальних потреб галузі, внаслідок всеохоплюючого процесу консультацій із зацікавленими сторонами, зокрема представниками громадянського суспільства, бізнесу, а також міжнародними донорами.

Стратегію підтримала Національна рада реформ на засіданні 9 листопада.

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ТА ЗАХОДИ

Основною метою стратегії є підвищення конкурентоздатності сільського господарства і сприяння розвитку сільських територій на сталій основі відповідно до стандартів ЄС і міжнародних стандартів.

Стратегія охоплює 10 головних пріоритетів, що забезпечують комплексну, неупереджену, реалістичну концепцію розвитку та загальні засади реформування:

ЗАХОДИ, ЩО ВПРОВАДЖУЮТЬСЯ

У ході розроблення проекту Стратегії та плану дій було створено та постійно оновлюється список так званих «швидких перемог» - законопроектів для досягнення першочергових результатів Стратегії.

Для забезпечення подальшого процесу реалізації Стратегії визначається перелік першочергових заходів, в тому числі пілотних проектів.

Дізнатися більше (інформація оновлюється)

МОНІТОРИНГ ТА АНАЛІТИКА

Для забезпечення якісного процесу імплементації Стратегії необхідним є здійснення регулярного незалежного моніторингу впровадження заходів в розрізі стратегічних пріоритетів.

Дізнатися більше (інформація оновлюється)