Міністерство

Єдина комплексна стратегія розвитку сільського господарства та сільських територій на 2015-2020 роки

Міністерство аграрної політики та продовольства України розробило проект єдиної комплексної Стратегії розвитку сільського господарства та сільських територій на 2015-2020 роки, яка спрямована на вирішення реальних потреб галузі через всеохоплюючий процес консультацій із зацікавленими сторонами, зокрема представниками громадянського суспільства, бізнесу, а також міжнародними донорами. Стратегія окреслює першочергові та довгострокові заходи та очікувані результати, а також включає деталізований план дій до виконання.

 

Загальною метою стратегії є підвищення конкурентоздатності сільського господарства і сприяння розвитку сільських територій на сталій основі відповідно до стандартів ЄС і міжнародних стандартів.

 

Стратегія та план дій окреслюють, яким чином реформи будуть розроблені та впроваджені в розрізі десяти головних стратегічних пріоритетів:

 • Діловий клімат і протидія корупції, створення стабільної правової системи, що відповідає міжнародним і європейським стандартам, зокрема шляхом виконання угоди про асоціацію між Україною та ЄС;

 • Земельна реформа;
 • Інституціональна реформа Міністерства аграрної політики та продовольства і пов’язаних державних агенцій та державних підприємств;
 • Продовольча безпека;
 • Оподаткування;
 • Розвиток агропродовольчих ланцюгів доданої вартості;
 • Сільський розвиток – відродження українського села;
 • Доступ до міжнародних ринків, управління імпортом, просування експорту та внутрішній ринок;
 • Аграрна наука, освіта, інновації та дорадчі послуги;
 • Захист довкілля та управління природними ресурсами, зокрема лісовим та рибним господарством;

Паралельно з підготовкою стратегії було розроблено та підготовано до впровадження перелік так-званих «швидких перемог» щодо боротьби з корупцією та зменшенням необґрунтованої зарегульованості.

Керівні принципи Стратегії:

 • Верховенство права і майнові права - дотримання законодавства і відповідальність згідно з ним, що справедливо застосовується і виконується; повага та захист прав власності осіб/та груп щодо їхньої приватної власності;

 • Прозорість, відповідальність і прогнозованість – щодо окреслених коротко-, та середньострокових цілей та заходів; оцінки зрушень та постійного діалогу зі всіма зацікавленими сторонами;
 • Орієнтація на ринок і регулювання – прийняття рішень орієнтуючись на ринок; скорочення до необхідного мінімуму нормативно-правове регулювання;
 • Всеосяжність – широке залучення всіх зацікавлених сторін, рівне та не дискримінаційне ставлення до них; сталий розвиток.

Процес підготовки Cтратегії:

З метою напрацювання проекту Стратегії Міністерством Аграрної Політики та Продовольства було створено 8 робочих груп та 24 підгрупи, що готували напрацювання з різних горизонтальних тематичних питань. Для залучення до процесу коментарів представників громадськості було проведено публічне обговорення, що розпочалось 15 березня та рамках якого отримувались письмові пропозиції до кінця травня 2015 р. (Синтез письмових публічних консультацій).