Програми розвитку АПК

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

 

ПОСТАНОВА

 

від 19 вересня 2007 р. N 1158

Київ

 

Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 28 грудня 2011 року N 1390

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

 

1. Затвердити Державну цільову програму розвитку українського села на період до 2015 року (далі - Програма), що додається.

2. Міністерству аграрної політики разом з Міністерством фінансів передбачати кошти для виконання Програми в межах видатків, що визначаються під час складання проекту Державного бюджету України на відповідній рік.

3. Центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Севастопольській міській державним адміністраціям:

забезпечити виконання заходів, передбачених Програмою;

надсилати щороку до 1 квітня Міністерству аграрної політики інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення і подання до 15 квітня Кабінетові Міністрів України.

 

 

Прем’єр-міністр України                                                                                                                     В. Янукович